Od sierpnia 2014 roku nowym opiekunem wspólnoty został ks. Piotr Świerczyński. Pochodzi z parafii pw. św. Anny w Poznaniu. W 1996r wstąpił do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu. W roku 2002 z rąk abpa. Stanisława Gądeckiego otrzymał święcenia kapłańskie.

ks piotrswierszczynski

Od sierpnia 2013 do sierpnia 2014 roku duchowym opiekunem wspólnoty był ks. Hubert Ciachowski, urodzony w 1987 r.

kshubertciachowski

Jego parafią rodzinna są Pudliszki. Święcenia kapłańskie przyjął w 2012 roku, a od lipca 2012 do sierpnia 2014 roku był wikariuszem w naszej bukowskiej parafii.

Do lipca 2013 roku pierwszym duchowym opiekunem wspólnoty był ks. Piotr Pieprz urodzony w 1973 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w 2002 roku, od września 2009 roku do lipca 2013 roku był wikariuszem w naszej parafii.

kspiotrpieprz


Aliança de Misericórdia | Przymierze Miłosierdzia | PM Buk
Copyright © 2013-2014 Przymierze Miłosierdzia w Buku