Przymierze Miłosierdzia jest prywatnym stowarzyszeniem wiernych założonym w 2000 roku przez dwóch włoskich kapłanów – o. Enrique Porcu i o. Antonello Cadeddu oraz misjonarkę świecką Marię Paulę. Jego statuty zostały przyjęte przez Arcybiskupa Sao Paulo Kardynała Claudio Hummes w sierpniu 2005.

Stowarzyszenie ma swoją siedzibę w Sao Paulo w Brazylii, natomiast wspólnoty i grupy Przymierza Miłosierdzia są obecne w 36 miastach w Brazylii, a także w Portugalii, we Włoszech, we Francji, Belgii i w Polsce.

wspol1

Rodzina Przymierze Miłosierdzia gromadzi i jednoczy siły mężczyzn i kobiet, celibatariuszy i małżonków, kapłanów i ludzi świeckich. Wezwani przez Boga na różne sposoby ewangelizujemy i ufając w moc Ducha Świętego realizujmy wszelkie dzieła Miłosierdzia, na które pozwalają nam nasze siły. Naszą misją jest stać się żywą ekspresją miłości miłosiernej, rozlewającej się z serca naszego Boga, poprzez Swój Kościół, dla najbiedniejszych materialnie i duchowo.

wspol2

Charyzmatem wspólnoty jest przede wszystkim praca z ubogimi i ewangelizacja. Swoją tożsamość odnajduje w Słowie Życia: „Duch Pana Boga nade mną...” (Iz 61,1nn).

Charyzmat i duchowość Stowarzyszenia mają swoje źródło w miłosiernym Sercu Jezusa. Ufając w moc Ducha Świętego, Stowarzyszenie adoruje Je i odnajduje w Nim Centrum swoistego Nowego Zesłania w wymiarze Miłosierdzia.

Nieustannie poszukuje jak żyć w wymiarach ewangelizacyjnym i charyzmatycznym, mając na uwadze integralne uwolnienie i całkowite przemienienie każdego mężczyzny oraz każdej kobiety, którym jest głoszone Miłosierdzie Boże. Odnajduje także w Maryi, Niepokalanie Poczętej swoją prawdziwą i rzeczywistą Założycielkę.

Jak to wygląda w Brazylii?

W Brazylii misjonarze Przymierza Miłosierdzia posługują pośród najbiedniejszych materialnie, w tzw. fawelach, a także zakładają domy, w których żyją wspólnie z byłymi mieszkańcami ulicy, sierotami, ludźmi z tzw. marginesu, byłymi więźniami, starając się na nowo zawiązać zerwane więzy ze społeczeństwem i własną rodziną, prowadząc tych braci do pełnego włączenia się i uczestnictwa w społeczeństwie.

Wspólnota tworzy również Centra Wsparcia Rodziny zajmujące się dziećmi ulicy. Obecnie Stowarzyszenie posiada w Brazylii 17 domów dla narkomanów i ludzi ulicy — 5 dla dorosłych, 12 dla dzieci i młodzieży. Wspólnota w Brazylii prowadzi również szeroką działalność ewangelizacyjną. Zgodnie z powołaniem „ewangelizować, by przemieniać”, pragną zmieniać wszystkich ewangelizowanych w ewangelizatorów i świadków Miłosierdzia.

Dyskoteka chrześcijańska

Misjonarze i osoby świeckie ewangelizują poprzez warsztaty dla młodych „Talitha Kum”, poprzez sztukę i taniec. Organizowana jest również cotygodniowa dyskoteka o nazwie „Cristoteca”, która gromadząc ok. 1000 młodych mieszkańców São Paulo, staje się miejscem zabawy, modlitwy i uwielbienia.

Cristoteca - Brazylia

Misericordia Fest - Brazylia

"Digo sim a vida" - płyta CD

Misja Przymierza Miłosierdzia rozszerza się na Europę. W Lizbonie powstał pierwszy europejski dom misyjny oraz grupa Przymierza Miłosierdzia skupiająca Portugalczyków oraz emigrantów z Brazylii i Afryki. W 2008 roku powstały grupy we Włoszech, w Belgii, we Francji i także w Polsce.

Portugalia

W Lizbonie prowadzona jest ewangelizacja wśród imigrantów z Brazylii oraz Zielonego Przylądka, oraz pośród bezdomnych. Prowadzone są grupy uwielbienia, dni skupienia, adoracje Najświętszego Sakramentu, warsztaty ewangelizacyjne.

Jak to wygląda w Polsce?

Działalność Przymierza Miłosierdzia wśród młodzieży i dorosłych w Polsce obejmuje następujące miasta:

mapka

Szczecińska Wspólnota Przymierza Miłosierdzia, zawiązała się 25 października 2008 roku podczas warsztatów "Talitha Kum" prowadzonych przez misjonarzy z brazylijskiej Wspólnoty Przymierza Miłosierdzia (Alianca de Misericordia). Dwa lata póżniej w ramach tej wspólnoty, powołana została grupa Ruah, dla osób dorosłych, chcących dojrzalej przeżywać swoją wiarę.

Obie grupy aktywnie włączają się w dzieło Stowarzyszenia Przymierze Miłosierdzia zajmując się działalnością ewangelizacyjną. Oprócz formacji duchowej i co tygodniowego spotkania modlitewnego, grupa prowadzi działalność na zewnątrz. Nie chcemy bowiem skupiać się tylko na nas, lecz napełnieni Duchem Świętym chcemy dzielić się tym, co za darmo otrzymaliśmy - miłością Boga i zanieść ją tam gdzie najbardziej jej brakuje.

Chcemy zaprowadzić wszystkich ludzi w ramiona Boga Miłosiernego, aby doświadczając Jego Miłości zrodzili się do nowego życia.. Co tydzień wychodzimy zatem do bezdomnych, aby przebywać z nimi, modlić się z nimi, zanosić Dobrą Nowinę tym, którzy czują się zupełnie wykluczeni i opuszczeni. Widzimy niesamowite owoce tych spotkań. Czujemy, że jest to Bogu miłe. Chcemy docierać do najbiedniejszych materialnie i duchowo. Głęboko wierzymy, że nikt nie jest tak biedny, by nie mógł czegoś dać i nikt nie jest tak bogaty by nie mógł czegoś otrzymać.

Często spotkania z bezdomnymi są dla nas niesamowitym świadectwem działania Boga, a my sami chcąc coś dać z siebie osobom żyjącym na ulicy, w rezultacie dużo więcej od nich otrzymujemy. Ważne jest, aby przebywać, modlić się z nimi, zanosić Dobrą Nowinę tym, którzy czują się zupełnie wykluczeni i opuszczeni.

Realizując powołanie grupy „ewangelizować aby przemieniać” prowadzimy następujące warsztaty ewangelizacyjne:

  • „Talitha Kum” skierowane do osób młodych,
  • „Ruah” dla osob dorosłych,
  • „Cana” dla małżeństw i par będących w związkach niesakramentalnych,
  • „Samuel” dla osób rozeznających swoje powołanie.

Zaproszenie dla Ciebie!


Aliança de Misericórdia | Przymierze Miłosierdzia | PM Buk
Copyright © 2013-2014 Przymierze Miłosierdzia w Buku