Słowo Ojców 2014

wrzesien„Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię” (Łk 1,35)

Nie możemy zakończyć naszej drogi w tym roku, który był w „szkole Ducha Świętego”, bez spojrzenia na Maryję, Niepokalaną Ducha Świętego, o której Święty Maksymilian Kolbe powiedział: „Niepokalana to jak gdyby wcielony Duch Święty” (Konf., 184). Rzeczywiście, Słowo Boże ukazuje ją jako „pełną łaski” (por. Łk 1,28).

wrzesien"Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch" (1Kor 12, 4)

Jesteśmy wezwani do doświadczenia i głoszenia “Pięćdziesiątnicy Miłosierdzia”, w “dzisiaj” historii świata! Nasze życie i życie każdego chrześcijanina może być nieustanną Pięćdziesiątnicą Miłości.

 

pazdziernik"I skłoniwszy głowę oddał ducha." (J 19,30)

Patrzymy i kontemplujemy Ewangelię w momencie, w którym Jezus oddaje nam Swojego Ducha. On w ciągu trzech lat Swojego głoszenia Słowa przygotowywał apostołów, aby ostatecznie w dniu Pięćdziesiątnicy otrzymali Ducha, i dzisiaj chce przygotować również nas! W kontemplacji i przeżywaniu tego momentu widzimy jak możemy prosić i żyć nieustannie w Duchu. Będziemy analizować to w czterech Ewangeliach...

wrzesien„Tchnął na nich i powiedział im: 
«Weźmijcie Ducha Świętego!” (J 20, 22). 

Duch Święty Boży jest „tchnieniem” życia, życia w pełni, które Jezus przyszedł nam przynieść. Dlatego pierwszym prezentem, który daje nam Jezus zmartwychwstały jest „Ruah”.

sierpien“Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni… jeżeli Mnie miłujecie, będę prosił Ojca a On da wam Ducha Prawdy…” (J 14, 12-17)

Syn Boży, druga osoba Trójcy Świętej, postanowił stać się człowiekiem, przyjmując całkowicie naszą naturę. Wiele razy zadaję sobie pytanie dlaczego Jezus nie chciał ukazać się w Swojej Chwale, która pochodzi od Ojca w niebie, ale wolał przyjąć wszystkie ograniczenia ludzkie?

lipiec„…otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać <Abba, Ojcze!>” (Rz 8,15)

„Ześlij Ducha Twego i wszystko zostanie stworzone i odnowisz oblicze ziemi!” Cały Kościół i każdy z nas nie ustajemy w prośbach o „Moc z Wysoka”, którą jest wielka „Obietnica Ojca”, jedyna, która jest zdolna radykalnie zmienić nasze życie (por. Łk 24,49).

majTrzeba wam się powtórnie narodzić (J 3,7)

Słowo na ten miesiąc wprowadza nas do odkrycia jednej z najpiękniejszych tajemnic życia duchowego. Wielokrotnie rzeczywiście myślimy, że możemy zdobyć zbawienie poprzez wiele wysiłków..

kwiecienBędziecie przyobleczeni w moc z wysoka

Żyjemy w czasie, kiedy doświadczamy konsekwencji realizacji dobrze zorganizowanego planu ludzi, którzy chcą śmierci Kościoła, którzy próbują zbudować nowy świat bez Boga, albo mówiąc lepiej, stworzyć boga światowego skonstruowanego przez nich. Dzisiaj, bez wiedzy większości, żyjemy zanurzeni w takim świecie zaprojektowanym przez tych niszczycieli życia, którzy skupieni są na burzeniu wszystkiego, co pozostawił nam Chrystus.

marzec"Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie" (Mk 1, 11)

Tak, to są słowa, jakie wypowiada Ojciec w godzinę chrztu, wobec Swojego Syna Jezusa.

luty"Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi" (Rz 8, 14)

Święty Paweł w Triadzie miał sen. Pewien Macedończyk prosił go, aby przyjść do niego, aby głosić Słowo Boże.


Aliança de Misericórdia | Przymierze Miłosierdzia | PM Buk
Copyright © 2013-2014 Przymierze Miłosierdzia w Buku