Formacja 2015

maj  "Wielki Post to mocny czas, który
chcemy przeżyć intensywnie".

maj  "Ciebie pragnie moja dusza,
za Tobą tęskni moje ciało, jak ziemia
zeschła, spragniona, bez wody."
(Ps 63,2b)

maj  „Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak
gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi,
czy czuwa, we dnie i w nocy nasienie kiełkuje
i rośnie, on sam nie wie jak."
(Mk 4,26-27)

maj  "Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko,
co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb
w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną!"
(Mk10,21)

maj  "Kto słucha moich słów i wypełnia je, jest moją matką." (Łk 8,21)

maj  "Jeśli więc jest jakieś napomnienie w Chrystusie, jeśli - jakaś
moc przekonująca Miłości, jeśli jakiś udział w Duchu,
jeśli jakieś serdeczne współczucie - dopełnijcie mojej radości
przez to, że będziecie mieli te same dążenia: tę samą miłość i wspólnego
ducha, pragnąc tylko jednego, a niczego nie pragnąc dla niewłaściwego
współzawodnictwa ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze
oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie..."
(Flp 2,1-3)

maj  „Królestwo niebieskie podobne jest
do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek
i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał
wszystko, co miał, i kupił tę rolę."
(Mt 13,44)

maj NOWY POCZĄTEK

Mamy nauczyć się żyć Chwilą obecną każdego dnia. Żyć „teraz" to jedyna okazja, by uczynić coś nowego, abyśmy stali się świętymi. Każda chwila ma być pełna, nasycona nowym życiem. Każdy dzień jest nowym darem, którego Bóg ci udziela. Wyobraź sobie! Teraz, wszystko nowe. Wyobraźnia może pomóc nam marzyć.

maj"Kiedy próbuję klęknąć, moje
kolana nie potrafią ciebie dosięgnąć tam na dole,
gdzie twoje stopy zstąpiły pomiędzy
najbiedniejszych, najpokorniejszych, zagubionych.
Pycha nie pozwala być u boku,
tam gdzie ty chodzisz: pośród najbiedniejszych,
pokornych, zagubionych".

maj "Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć: orzeźwia moją duszę."
(Ps 23,2-3a)


Aliança de Misericórdia | Przymierze Miłosierdzia | PM Buk
Copyright © 2013-2014 Przymierze Miłosierdzia w Buku